About Us

เกี่ยวกับเรา

Pronality Academy
Pronality Philosophy

Pronality Core

Pronality makes these happen

4 Focus Areas

4 ประเภทบริการ ... ตอบโจทย์ทุกความต้องการที่แตกต่าง


Public Course

คอร์สทั่วไปสำหรับทุกคน
Corporate / Event

คอร์สสำหรับองค์กร / อีเวนต์
Private Course

คอร์สส่วนตัว
Online Course

คอร์สออนไลน์สำหรับทุกคน


Pronality Crewครูน้ำฝน

ครูน้ำฝน น้ำฝน ภักดี

เพียงช่วงเวลาสั้นๆ ไม่ถึงนาที หากคุณสร้าง “ความประทับใจแรก” ให้ใครสักคนหนึ่งได้ เขาจะจดจำภาพนั้นไปอีกนานแสนนาน ดังนั้นบุคลิกภาพจึงเปรียบเสมือน “ตราสินค้า” ประจำตัว ที่บ่งบอกความเป็นคุณได้อย่างชัดเจนที่สุด

  • กูรูด้านบุคลิกภาพ รายการ Thailand's got Talent
  • ที่ปรึกษา และวิทยากร ฝึกสอนให้แก่ ผู้ประกาศข่าว ช่องไทยรัฐทีวี
  • ผู้ฝึกสอน ให้แก่ผู้เข้าประกวด Miss Thailand Universe
  • วิทยากร หลักสูตรการสร้างภาพลักษณ์คนทำงานรุ่นใหม่
  • รายละเอียด...ครูวูจู วูจู ลี

      จากประสบการณ์การทำงาน 18 ปี ในองค์กรต่างชาติระดับชั้นนำ สามารถสื่อสารได้ดีมากทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาเกาหลี ครูวูจูคร่ำหวอดในวงการที่เกี่ยวกับงานขาย การตลาด การจัดการโครงการ การบริหารกลยุทธ์ และคลุกคลีกับผู้บริหารระดับสูงในหลากหลายพื้นที่ ทำให้มีความสามารถในการสื่อสารระหว่างผู้มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันให้สัมฤทธิ์ผล เช่น การสื่อสารพูดคุยระหว่างพนักงานชาวไทยกับผู้บริหารชาวต่างชาติ หรือการสร้างความเข้าใจ จัดการความขัดแย้ง และลดช่องว่างระหว่างบุคลากรผู้มาจากต่างวัฒนธรรมและต่างสังคม ซึ่งกำลังเป็นจุดที่น่าสนใจในสภาวการณ์ปัจจุบันเพราะองค์กรต่างๆ ในประเทศไทยต่างก็มีการติดต่อธุรกิจกับองค์กรในระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

ครูวูจู ได้รับการศึกษาจาก Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech, Communication Studies) และจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล (อินเตอร์) Bachelor of Business Administration (B.B.A.) มีความถนัดและเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ และการปรับภาพลักษณ์บุคคลให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพ รูปร่าง และตำแหน่งหน้าที่การงาน รวมไปถึงเรื่องเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายให้มีความสง่างาม น่าเชื่อถือ และมีเสน่ห์ประทับใจผู้พบเห็น

ครูวูจูครูดอย

ครูดอย ณฐ เตชธรรมวณิช

      ครูดอย เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการออกแบบ และการวางแผนกลยุทธ์ด้านงานบริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด และเกิดความประทับใจจนอยากกลับมาใช้ซ้ำ รวมไปถึงความรู้สึกที่อยากบอกต่ออย่างเต็มใจ ทำให้เกิด Brand Loyalty ซึ่งเป็นสิ่งที่เจ้าของธุรกิจต้องการมากที่สุด ครูดอยจบการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ Business Chinese Exchange Student Programs ที่ Xiamen University ประเทศจีน รวมถึงผ่านการอบรมในหลักสูตร Royal Butler Service Essentials โดย The British Butler Institute และ Nai Lert Butler

      ครูดอย มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 10 ปี ในธุรกิจบริการ ธุรกิจท่องเที่ยว และธุรกิจ Retails ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเป็นวิทยากรพิเศษให้แก่องค์กร รวมถึงสถาบันการศึกษามากมาย อาทิ CP Retails Link, Samsung, Thailand Elite, Allianz AYUDHYA, สมาคมมัคคุเทศก์ภาษาจีนกลางแห่งประเทศไทย, PAUL Bakery, Grab ประเทศไทย, กลุ่มบริษัทสยามเจมส์, สวทช., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นต้น ทำให้มีความสามารถด้านการพัฒนางานบริการเป็นอย่างดี นอกจากนี้ครูดอยยังมีความถนัดด้านการปรับระบบความคิด และเสริมสร้างความมั่นใจสู่ความสำเร็จ เพราะมีความรู้เรื่อง NLP (Neuro - Linguistic Programming) อย่างลึกซึ้ง จึงทำให้ครูดอยมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการสร้าง Mindset และทัศนคติที่เป็นบวก ให้แก่ทั้งผู้บริหาร พนักงาน ไปจนถึงบุคคลทั่วไปครูมิ้นท์ อรชพร ชลาดล

      ครูมิ้นท์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพ และทักษะการสื่อสาร เช่น การเป็นพิธีกร การพูดในที่สาธารณะ การแปล และการฟังเพื่อจับประเด็น ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น  ครูมิ้นท์จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาญี่ปุ่นจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นผู้ประกาศข่าวหลักช่อง ไทยรัฐทีวี 32

      ด้วยประสบการณ์การทำงานพิธีกรมากว่า 13 ปี ทำให้ครูมิ้นท์มีโอกาสได้ทำงาน ทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์ คือ เป็นผู้ประกาศข่าวหลักของช่องไทยรัฐทีวี และรายงานข่าวภาคสนามในเหตุการณ์สำคัญ ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ภารกิจช่วยเหลือเด็กติดถ้ำที่จังหวัดเชียงราย, เหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เนปาล, เป็นพิธีกรหลากหลายรายการทางช่อง 7 Chic Channel รวมถึงงานพิธีกรอีเวนต์ ทั้งสายงานบันเทิง และกีฬา อาทิ การสัมภาษณ์ศิลปิน ดารา นักร้องต่างประเทศ, พิธีกรการแข่งขันกีฬากอล์ฟ LPGA, ผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษในการเเข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ, งานพิธีกรของภาครัฐ อาทิ งานระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ ร่วมกับสถานทูตญี่ปุ่นในไทย งานสายธุรกิจ และสัมมนาต่างๆ ของหน่วยงานชั้นนำ เช่น ธนาคารกสิกรไทย, บริษัท ไทยเบเวอเรจ จำกัด, บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เป็นต้น

ครูมิ้นท์


ครูนุ้ย

ครูนุ้ย ธัญภัส จินต์จันทรวงศ์

      ครูนุ้ย เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพ การจัดโครงสร้างร่างกาย และการใช้กล้ามเนื้อตามหลักสรีรศาสตร์ที่ถูกต้อง สามารถแก้ไขปัญหาด้านสรีระ บุคลิกภาพ หรือสภาพร่างกายของผู้เรียน เช่น หลังค่อม คอยื่น ขาโก่ง หลังแอ่น ไหล่เอียง ฯลฯ โดยใช้หลักเวชศาสตร์การฟื้นฟู และพิลาทิส มาช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย และปรับอิริยาบถให้เป็นมิตรต่ออวัยวะทุกส่วน เพื่อแก้ไขปัญหาด้านบุคลิกภาพอย่างตรงจุด จนผู้เรียนมีบุคลิกภาพที่สง่างาม พร้อมกับสะท้อนถึงความมีสุขภาพที่ดีของร่างกายอีกด้วย

      ครูนุ้ย จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ (เกียรตินิยม) ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และผ่านงานแสดงมาแล้วมากมาย โดยเฉพาะการแสดงละครเวที อาทิ ละครเวทีเรื่อง ลอดลายมังกร, กุหลาบสีเลือด, วีรบุรุษแม่น้ำแคว, La Cage Aux Folles, Kiss of the Spider Woman Musical, A doll’s House, Amadeus, West Side Story, Cabaret, ไกลกังวล Musical on the Beach, Pippin และ The Rocky Horror Show เป็นต้น ซึ่งด้วยประสบการณ์เหล่านี้ ทำให้ครูนุ้ยเชี่ยวชาญด้านการจัดวางร่างกายและด้านเทคนิคการใช้เสียง รวมถึงการสร้างความมั่นใจเมื่อต้องพูดในที่สาธารณะ และมีโอกาสเป็นวิทยากรบรรยายให้กับองค์กรชั้นนำต่างๆ มากมาย อาทิ บริษัท AIA, FWD, Merz Aesthetics, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารทิสโก้, บริษัท ปตท., การไฟฟ้านครหลวง, สวทช., มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นต้นOur Clients

ลูกค้า

Watch Be Chic, Be Gentleman


Watch Powerful Presentation


Watch Professional imageContact Us

ติดต่อเรา

Pronality Academy

25/14 ซอยศูนย์วิจัย แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310Phone   0-2019-1153

Mobile  09-5952-3746, 06-4974-6422

          วันอังคาร-วันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์ )

          เวลาทำการ 9:00 - 18:00 น.
Social Media

Please follow us on social channel


Facebook

Pronality Academy

Instagram

@krufon_pronality

Follow

LINE@

@pronality

TikTok

@krufon_pronality

Watch
Location

แผนที่

Map : Pronality Academy by Kru Fon located in RCA (Zone H)
Google map : Pronality Academy by Kru Fon located in RCA (Zone H)